Prinášame Vám prehľad všetkých formálnych náležitostí a správnych poplatkov, ktoré potrebujete k uzavretiu manželstva

Príprava svadby je v plnom prúde, vyberá sa dokonalá výzdoba, to pravé slávnostné menu a nevesta je na ceste za hľadaním tých "svojich" svadobných šiat. Predsvadobné obdobie je mierne šialené, veľmi rýchle ale hlavne príjemné a nezabudnuteľné. Okrem svadobných stretnutí, príprav a nákupov by ste mali mať na mysli aj obrad resp. akt uzavretia manželstva. Aby k obradu došlo, musíte splniť všetky formálne náležitosti, ktoré sú k tomu potrebné. My sme takýto zoznam spísali za Vás a pozreli sme sa aj na správne poplatky.

Vaše prvé kroky by Vás mali zaviezť na matričný úrad v mieste trvalého bydliska jedného zo snúbencov. Tam treba spoločne podať žiadosť o uzavretie manželstva a k nemu obaja snúbenci musia priložiť nasledujúce dokumenty: 

 • rodné listy
 • Váš doklad o štátnom občianstve - môžeme hovoriť o cestovnom pase alebo o občianskom preukaze
 • potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte
 • potvrdenie o rodinnom stave ( slobodná/ý, ovdovená/ý, rozvedená/ý )
  - ak ste rozvedená/ý, musíte predložiť súdne rozhodnutie o rozvode s doložkou o právoplatnosti
  - ak ste ovdovená/ý, potrebujete buď úradné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho s doložkou o právoplatnosti alebo úmrtný list Vášho bývalého partnera
 • v prípade, že máte trvalý pobyt v cudzine, je nutné predložiť doklad o pobyte a stave vydaný príslušným orgánom danej krajiny

 

O presných výškach správnych poplatkoch je nutné sa informovať na matričnom úrade Vám prislúchajúcom. Treba rátať s tým, že sobáš niečo stáť bude a tentokrát nehovoríme o námahe či Vašom čase. Matričný úrad vyberá tieto poplatky iba od jedného zo snúbencov. 
Správne poplatky, ktoré môžete očakávať ( správne poplatky sa môžu líšiť v rozdielnych krajoch) : 

 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred matričným úradom, ktorý prináleží k bydlisku jedného zo snúbencov, je zadarmo
 • Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy s výnimkou prvého úradného spisu: 5
 • Povolenie uzavretia manželstva medzi dvoma občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode ani jeden zo snúbencov nemá trvalý alebo prechodný pobyt: cca 20
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: cca 20
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: cca 70
 • Uzavretia manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom: cca 70
 • Uzavretia manželstva cudzincami: cca 200

Z uzavretia manželstva vzniká zápis, ktorý obsahuje mená mladomanželov a ich podpisy a rodné čísla, taktiež mená, podpisy a rodné čísla svedkov, miesto uzavretia manželstva, meno a podpis sobášiaceho a v neposlednom rade odtlačok úradnej pečiatky.

 

Veríme, že všetko Vám vo svadobný deň vyjde a stanete sa právoplatnými manželmi. Ďaľší článok, ktorý pre Vás pripravujeme, bude manuál k tomu, čo treba vybaviť po svadbe!